Sticker


สติ๊กเกอร์ หรือฉลากสินค้า มีความสำคัญต่อตัวสินค้ามาก เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มมูลค่า
สร้างภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์นั้นๆ
ดังนั้น การออกแบบด้วยมืออาชีพ จึงจำเป็นและสำคัญ เรามีทีมงานกราฟฟิกดีไซน์มืออาชีพ
ที่พร้อมออกแบบ พร้อมร่วมดีไซน์ไปกับคุณในแบบที่คุณต้องการจนกว่าจะโดนใจ


Products

ฉลากสินค้าด้านอาหาร​


การให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคลงในฉลากสินค้าด้านอาหาร มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อบ่งบอกถึงประเภท ส่วนผสม วิธีรับประทาน การเก็บรักษา วัน/เดือน/ปี ที่ผลิต และวันหมดอายุ แต่จะดีแค่ไหน....หากฉลากสินค้าของคุณมีความโดดเด่น จนผู้บริโภคต้องตัดสินใจเลือกซื้อ บริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาด้านการออกแบบเพื่อให้สินค้าของคุณโดนใจผู้บริโภค

ฉลากสินค้าด้าน Cosmetics

สินค้าด้าน Cosmetics เป็นสินค้าที่ต้องการความสวยงาม และโดดเด่น มีความน่าเชื่อถือ การดีไซน์ฉลากสินค้าให้เกิดความสวยงามอย่างลงตัวจึงมีความจำเป็น บริษัทฯ มีทีมงานกราฟฟิกดีไซน์มืออาชีพที่พร้อมดีไซน์ร่วมไปกับคุณ ฉลากสินค้าสวย ช่วยเพิ่มมูลค่า เพิ่มยอดขาย

ฉลากงานบริการด้าน Logistics

การกระจายสินค้าและการขนส่งสินค้า จะง่ายและรวดเร็วขึ้น หากมีตัวช่วยในการคัดแยก ป้ายฉลากที่ถูกออกแบบเพื่อแสดงความหมายของสินค้านั้นๆ มีประโยชน์มากในการจัดการกับสินค้า บริษัทฯ ยินดีออกแบบหรือผลิตให้ตรงตามความต้องการที่จะใช้งานของลูกค้า

ฉลากสินค้าด้าน Consumer

สินค้าด้านอุปโภคบริโภค มีให้เห็นอยู่มากมายในท้องตลาด ฉลากสินค้าเป็นตัวบ่งบอกความต่างของสินค้า และเป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นๆ ที่ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อ บริษัทฯ ยินดีเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้สินค้าของคุณถูกเลือกซื้อด้วยการออกแบบฉลากสินค้าให้สวย โดดเด่น แตกต่าง ไม่ซ้ำใคร

Sticker VOID

จุดเด่นของสติ๊กเกอร์ VOID คือเมื่อทำการลอกสติ๊กเกอร์จะเสียหายไม่อยู่สภาพเดิม จะทิ้งคำว่า VOID หรือ ทิ้งลายพิมพ์อื่นที่กำหนดไว้บนพื้นผิวนั้นๆ สามารถใช้ได้กับทุกกลุ่มสินค้า เช่น ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรศัพท์ อุปกรณ์ทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ